Separering af spildevand og regnvand | JL Kloakservice

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet

Separering af spildevand og regnvand

For at undgå at kloaksystemet bliver overbelastet, er der sket en skærpelse på mange områder af Spildevandsplan 2011-2022. Det betyder blandt andet, at størrelsen af det areal, der må anlægges med tætte overflader, hvorfra regnvandet må ledes til kloak uden forsinkelse, er blevet mindre. Derfor er der mange ejendomme, hvor en omlægning er påkrævet, så spildevand og regnvand kan blive separeret.
Derfor bliver mange danske boligejere pålagt at sørge for at adskille regnvand og spildevand på egen grund, og dette kan hurtigt komme til at koste mellem 20-50.000 kroner for hver enkelt husejer. JL Kloakservice kan hjælpe dig med at få separeret spildevand og regnvand, uden at du kommer til at skulle betale en formue.
Vælger du mig, kan du være sikker på, at det bliver udført korrekt. Jeg kan hjælpe med separatkloakering i Kolding, Haderslev, Christiansfeld og omegn, så tøv endelig ikke med at give mig et kald på 40 41 09 66, hvis du har brug for en effektiv og billig løsning til separering af regn- og spildevand.

Separatkloakering

Separatkloakering betyder grundlæggende, at spildevand og regnvand adskilles til hver sin kloakledning. Dette er ikke kun til gavn for miljøet, hvor spildevandsbelastningen af søer, vandløb og havet formindskes. Det er også til gavn for renseanlæggene, der grundet separeringen af vandet kun vil modtage koncentreret spildevand og ikke også regnvand. Samtidig reducerer separatkloakering også risikoen for oversvømmelser med kloakvand i boligområder.
Kombinationen af klimaforandringerne, en øget befolkningstilvækst og gamle kloaknet gør, at kloaknettene oftere og hurtigere overbelastes, hvilket fører til, at kloakvand løber over og skaber oversvømmelse i boligområder rundt omkring.
Men en separatkloakering er ikke billig for den enkelte husejer. Derfor kan du med fordel lade JL Kloakservice hjælpe med separatkloakering på din grund. Her sørger jeg for en separering af spildevand og regnvand på din grund gennem en LAR-løsning (lokal afledning af regnvand). Denne løsning overholder ikke kun de fremsatte krav til separering, men er også en langt billigere løsning.

En billig løsning med LAR

Den største besparelse får du ved at lade en autoriseret kloakmester lave en LAR-løsning på din grund. Ved en LAR-løsning bliver regnvandet på din egen grund ved eksempelvis en faskine, sø eller regnbed. Det regnvand, der opsamles, kan også mindske dit vandforbrug.
Her vil udgifterne oftest være på 10.000-20.000 kroner, men du kan blandt andet bruge håndværkerfradraget til at dække noget af udgiften. Bor du i Kolding kommune, kan du også få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage, når du får lavet en LAR-løsning.
Skal jeg hjælpe dig med en LAR-løsning? Så kontakt mig på 40 41 08 66 eller send en mail til jlkloak@bbsyd.dk. Jeg står klar til at hjælpe dig med din separatkloakering.
Kan du ikke få lavet en LAR-løsning på din grund, hjælper jeg med et andet alternativ, så du også kan få separeret spilde- og regnvand på den bedst mulige måde. Jeg tror på, at god service, kyndig rådgivning og et godt håndværk sikrer dig det bedste resultat. Du kan derfor være sikker på, at det bliver gjort ordentligt, når du vælger JL Kloakservice. 

JL Kloak v/Jørgen Arly Haagen Larsen
Torningvej 33
6070 Christiansfeld

Telefon: 40 41 09 66
E-mail: jlkloak@bbsyd.dk
CVR: 32966225

Anmeld håndværker logo

✓ Mange års erfaring
✓ God service
✓ Konkurrencedygtige priser

Vi sponsorerer: